O klienty centra se stará
profesionální a zkušený tým

Počet lidí, kteří se starají o chod centra, se nedá vyjádřit číslem. Někteří jsou tu pro Vás stále, jiní přicházejí příležitostně, aby například pomohli s mimořádnými akcemi. Tou nejdůležitější informací ale je, že všechny činnosti sdružení zajišťují vždy lidé kvalifikovaní, zkušení a nadále rozvíjející svůj potenciál. To stejné můžeme říci i o koních.


Naši lidé


Ing. Michaela Burdová ...
... je hlavní osobou Sdružení Ambra. Je vedoucí hiporehabilitační sekce, zajišťuje organizační stránku věci, přípravu koní a přímou práci s klienty. U koní strávila prakticky celý život. Získala licenci cvičitel jezdectví, národní stavitel parkurů, v posledním roce přibyl kurz pracovníka v sociálních službách a certifikát metody hiporehabilitace podle Charlese Fletchera.Vzdělání:
1980-1985 – Vysoká škola zemědělská Praha, obor zootechnika
1992-1993 – Pedagogická fakulta UK v Praze, obor výuka jazyků
1991-1996 cvičitel jezdectví v hiporehabilitaci JK Amigo Konětopy okr. Mělník
1994 – stáž v Jezdecké škole Lime Farm Folkstone GB
1991-1998 – vedoucí jezdecké školy JK Amigo Konětopy
Semináře hiporehabilitace a canisterapie v ČR
Kurz pracovník v sociálních službách 2010
Kurz účetnictví s využitím výpočetní techniky 2010
V rámci pilotního projektu Leporelo Kraje Vysočina kurz managementu neziskových organizací
2009 – kurz instruktora hiporehabilitace podle Charlese Fletchera
Instruktorka aktivit s využitím koní

Zaměstnána:
OSVČ - překladatelství


Hana Išová ...
... se už od mládí věnovala vedle náročné profese koním. Tyto dvě činnosti v roce 1998 spojila při absolvování kurzu hipoterapie. Je členem našeho týmu od vzniku Ambry v roce 2002 a také zárukou bezpečnosti a ochrany zdraví našich uživatelů při hiporehabilitaci. Sama ráda jezdí do terénu, byla pravidelnou jezdkyní klisny Corinny a někdy i Argieho. Navíc je zkušeným wranglerem Gamblera na vytrvalostních závodech. Letos se chystá rozšířit své portfolio kvalifikací v kurzu Ošetřovatelské péče v psychiatrii s využitím koní a pokud se podaří získat vhodného koně, bude působit v oblasti AVK/PPK nejen v Černé, ale také v Rožné.

- všeobecná sestra
- kurs hipoterapie IVZP Brno 1998
- kurs rehabilitace v paliativní péči
- kurs rehabilitačních masáží
- certifikát bazální stimulace
- 2016 – kurs Ošetřovatelské péče v psychiatrii s využitím koní
- praxe v HR od r. 1998

Zaměstnána:
staniční sestra JIP na oddělení chirurgie Nemocnice Nové Město na Moravě


Ing. Anna Pohanková ...
... jezdeckou praxi získala během studií na Vysoké škole ekonomické v TJ Morava Brno. Po přestěhování na Vysočinu začala jezdit ve Sdružení Ambra, získala osvědčení cvičitele jezdectví a nyní se věnuje našim malým paravoltižérům.

- cvičitel jezdectví
- semináře paravoltiže
-vedoucí sekce paravoltiže


Ctibor Iš ...
- ošetřovatelský kurs
- proškolen jako vodič a asistent HR
- praxe v HR 2 roky


Daniel Burda ...
... se stará především o to, jak Sdružení Ambra působí navenek. S více než desetiletou zkušeností v médiích se stará o propagaci – fotografuje, graficky sestavuje a předává do tisku materiály a je autorem této webové prezentace. Kvalifikací je cvičitel jezdectví, je trojnásobným držitelem ocenění Jezdec Vysočiny a nadále sportuje.

Zaměstnán:
Český rozhlas - vedoucí redakce, Vysočina


Petr Burda...
... od parašutismu a létání se před třiceti lety upsal koním, kterým obětoval leccos a činí tak nadále. V současné době pomáhá s péčí o koně, s organizací a technickým zajištěním akcí.


Robin Burda ...
... se mezi koňmi pohybuje od narození a také se od dětství zapojoval do aktivit se zdravotně postiženými dětmi. Jezdeckou licenci získal ve 12 letech a nasbíral první zkušenosti i vítězství na parkurových závodech, později i ve vytrvalosti. V současné době se věnuje přirozené komunikaci a přípravě 4letého angloarabského vraníka Luckyho jak do vytrvalostních závodů, tak na specializační zkoušky hiporehabilitačních koní.


- jezdecká licence
- praxe v HR 2 roky
- proškolen jako vodič koně a asistent v HR
- kurz přirozené komunikace u Jitky Bednářové-Smíškové


Ing. Vendula Jaitnerová ...
... s organizací spolupracuje od svých dvanácti let. Mnohokrát Sdružení Ambra úspěšně reprezentovala na vytrvalostních dostizích. Je držitelka jezdecké licence. Pomáhá s tvorbou propagačních materiálů a jako stavební inženýrka s budováním areálu.

Vzdělání:
- jezdecká licence od r. 2004
- proškolena jako vodič a asistent v HR
- praxe v HR 6 let


Dobrovolníci


Pravidelně nám vypomáhají s péčí o koně a s organizací akcí:
Josef Doležal – výpomoc se sklizní píce pro koně a všeho, kde je potřeba traktor a rychlá rozhodnutí, Josef Pacal – výpomoc s technickým zabezpečením akcí, se sklizní sena a kdykoliv se nám něco rozbije, Jitka a Jana Pacalovy, pan Jiří Rychtecký z Bohdalova, který nám se synem vyrobil a dovezl zbrusu novou a úžasnou nástupní rampu, Zdeněk a Antonín Kružík, místní hasičský sbor, obec Černá, Marcela Cinková, Mgr. Simona Šiklová, Ilona Mužátková, Ilona Mužátková ml., manželé Hradovi, rodina Bendova a mnoho dalších.


Koně


Argie ...
... je pořádný rošťák – naštěstí ale jenom mezi koňmi. Po roce zkušeností v hiporehabilitaci už víme, že s dítětem na hřbetě dokáže být hotový anděl. Narozen 1997.


Gambler ...
... začínal s hiporehabilitací – ač se to zdá být neuvěřitelné – jako hřebec. Jeho povaha je totiž unikátní. Zatímco jeden den se dokáže naplno závodit na stokilometrovém dostihu, po zaslouženém odpočinku dokáže chodit hodiny s dětmi na zádech. V hiporehabilitaci má zkušenosti čtyři roky. Má za sebou úspěšné starty v nejtěžších vytrvalostních dostizích. Narozen 1995.


Lucky ...
... je černý krasavec, který v sobě nese geny anglického plnokrevníka i pouštního araba, jejichž temperament trochu usměrňuje hafling ve třetí generaci. V současné době má za sebou dva starty ve vytrvalostních soutěžích a jeho jezdec Robin Burda ho připravuje pro kariéru hiporehabilitačního koně a vytrvalce, měl by tedy být pokračovatelem Gamblera.


Doltér ...
... je největší kůň ve stáji. Jeho 180 centimetrů v kohoutku je limitující pro práci s handicapovanými klienty, proto je využíván pro jezdeckou akademii - sportovní blok. Dnes je i nenahraditelný partner v aktivitách s využitím koní pro dospělé. Narozen 1992.


Čiperka ...
... přibyla do našeho koňského týmu v roce 2015. Je to 17letá klisna pony, vysoká 120 cm. Jejím hlavním úkolem je paravozatajství, vození dětí v terénu a vytrvalost pro nejmenší adepty z řad dětí s handicapem i zdravých. Svůj první start v pony vytrvalosti proměnila ve vítězství. Je vynikajícím parťákem na jezdeckých hrách s vodiči. (na fotografii ve slušivém zebrovaném oblečku, který nosí kvůli mouchám)


Dinno ...
... byl sportovně velmi úspěšný kůň, který v parkurovém skákání dosáhl výkonnosti ST. Dnes ze zdravotních důvodů (dýchací problémy) sportuje pouze rekreačně a je v přípravě pro využití pro jezdeckou akademii - sportovní blok. Pro aktivity s využitím koní je v přípravě. Narozen 1997.


Sethi ...
... je výjimečně inteligentní kůň, ochotný přes svůj temperament pro člověka udělat cokoliv. V současné době aktivně sportuje ve vytrvalostních dostizích. Pro hiporehabilitaci a aktivity s využitím koní v přípravě. Narozen 2000.


Opustili nás


Lusk...
... byl jednoduše řečeno legendou. Když v roce 2010 vstoupil do třicátého roku života, byl stále plný síly. Sice už ne dost na to, aby na hřbetě někoho vozil, byl však využíván jako kontaktní kůň. Za těch dvacet let, během kterých Lusk dětem pomáhal, mu hodně dlužíme. Navštívil ho i tým České televize. Reportáž si můžete pustit zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210572221300018-chcete-me/.
Od roku 2013 se prohání na věčných pastvinách. Odešel od nás tiše a důstojně, mezi svými koňmi a lidmi, stačil si ještě užít první dny jarní pohody na pastvině. Není třeba rozvíjet květnaté ódy ani statistiky. Kdo ho znal, ten ví - jen se možná zastaví, koukne nahoru a pomyslí si – díky za všechno!


Corinna ...
... jako mladá zažila krušné roky, než jsme ji z úděsných podmínek zachránili. Třicet centimetrů dlouhá, rozštíplá kopyta, vystouplá žebra. Z Corinny se postupně stal jeden z nejúspěšnějších parkurových koní na Vysočině a nenahraditelná učitelka mladých jezdců. Navždy nás opustila ve svých 24 letech v roce 2015. Díky za ta krásná léta a za všechna vítězsví, "korčo"!Stručná historie
organizace i celého týmu

2002 Založeno Sdružení AMBRA. Provoz hiporehabilitace probíhal ve zbytku roku v kryté jízdárně v areálu Starý Dvůr Dr.Radslava Kinského ve Žďáru nad Sázavou.

2003 Tento rok získalo naše sdružení dotaci od Úřadu práce Žďár nad Sázavou na dva pracovníky a hiporehabilitace mohla naplno běžet celoročně v dopoledních i odpoledních hodinách. Pokračovala spolupráce s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub Úsměv Žďár nad Sázavou a se Speciální školou ve Žďáru nad Sázavou. Uspořádali jsme Den koní přímo v areálu a Dětský jezdecký den na kolbišti pod Bránským rybníkem, který se setkal s velkým ohlasem. Děti z hiporehabilitace si také zasoutěžily v parkuru zručnosti.

2004 Z finančních důvodů se sdružení přesunulo do Stržanova u Žďáru nad Sázavou. Klienti přišli o luxusní zázemí, ale získali možnost zajímavých terénních tras v okolí Stržanova. Úspěch zaznamenal i projekt Dětská jezdecká aka - demie, jehož cílem bylo dát začínajícím adeptům do začátku korektní základy v sed le a vzdělávání. Sdružení AMBRA mělo k dispozici přes padesát výukových filmů ze zahraniční produkce, kde jsou prezentovány metody výcviku i péče o koně od špičkových odborníků, děti tak získaly kvalitní informace. Do Stržanova na hiporehabilitaci začali dojíždět klienti z denního stacionáře Centrum Zdislava. Úspěšnou akcí byla Mikulášská nadílka v kryté jízdárně na Starém Dvoře.

2005 Projekt Dětská jezdecká akademie byl podpořen z Fondu Vysočiny a tak se vedle hiporehabilitace zúčastnilo aktivit v areálu více zdravých dětí, které se také v rámci akademie s principy hiporehabilitace i jejími uživateli mohli seznámit. Provoz hiporehabilitace nebyl z důvodů pořádání jezdecké akademie nijak omezen.

2006 Bezdotační rok avšak beze změn rozsahu služeb. Nepodařilo se nám sehnat jediný grant ani sponzorský dar. Naopak přibylo mezi naše stálé klienty Denní centrum pro mentálně postižené děti a mládež Žďár nad Sázavou, několik dopolední pod vedením terapeutky Hany Išové zde absolvovali klienti ze Stacionáře Velké Meziříčí. Sdružení AMBRA žilo jen díky obětavosti svých členů, kteří věnovali svůj čas, finanční prostředky a síly na zajištění každodenní péče o koně a provoz hiporehabilitace.

2007 Tento rok jsme poprvé obdrželi finanční podporu od Nadace ČEZ na provozní náklady hiporehabilitace. Obnovili jsme jako každý rok smlouvu s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub Úsměv Žďár nad Sázavou, pravidelné jízdy absolvovali Denní centrum mentálně postižených dětí a mládeže Žďár nad Sázavou, Centrum Zdislava, Stacionář Velké Meziříčí a Speciální škola Žďár nad Sázavou.

2008 V obci Černá u Měřína vznikl ze soukromé iniciativy plán na projekt integračního centra a přišla nabídka na přesun naší hlavní aktivity do zemědělské usedlosti. Po konzultacích se stávajícími klienty a organizacemi jsme koně do statku na okraji vesnice v dubnu přesunuli a po čtrnácti dnech zvykání koní v novém prostředí jsme s provozem začali zde. Všichni jsme oceňovali příjemné přírodní prostředí bezprostředně navazující na stáje. Kromě dvou klientů, pro které byla větší vzdálenost od jejich bydliště pro pravidelné dojíždění neúnosná, jsme zůstali na stejném počtu klientů a navíc jsme začali poskytovat služby Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub Velké Meziříčí, dvě návštěvy u nás také absolvovali klienti ze Speciální školy Březejc. Pro děti jsme uspořádali ve spolupráci s místní ARPZPD klub Velké Meziříčí Mikulášskou nadílku s koňmi.

2009 Tým pro hipoterapii tvořila sehraná dvojice cvičitel jezdectví Michaela Burdová a terapeutka Hana Išová. Koněm pro hipoterapii byl pro většinu dětí Gambler, pro ty, které vyžadují menší stimulaci bělouš Argi se stálým vodičem Vlaďkou Coufalovou, několik těžších klientů ochotně brali na svůj hřbet Corinna nebo Dolter, nenahraditelným kontaktním koněm byl trpělivý a zkušený Lusk. V úterý, ve středu a v pátek dojížděly na aktivity s využitím koní děti ze speciální školy Žďár nad Sázavou, čtvrteční dopoledne v průběhu celého roku včetně prázdnin tradičně patřily klientům z Denního stacionáře Žďár nad Sázavou. V odpoledních hodinách tuto formu hiporehabilitace využívaly děti z Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub Úsměv a Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub Velké Meziříčí a několik individuálních klientů. Na programu byla jízda v terénu a péče o koně. Michaela Burdová získala certifikát instruktora hiporehabilitace podle Charlese Fletchera.

2010 Vedle bohatého provozu ambulantně poskytované hiporehabilitace byl tento rok o vzdělávání a akcích. Pro veřejnost sdružení připravilo Putování na Dědkovskou horu za pokladem, Program enviromentální výchovy pro 3.ZŠ Nové Veselí, Přenášku pro veřejnost v Knihovně JM Sychry Žďár nad Sázavou na téma Léčba koněm v praxi. Vzdělávání: 1x seminář Účetnictví pro NNO (Kraj Vysočina) 1x kurz Pracovník v sociálních službách 1x kurz Účetnictví 1x získání jezdecké licence člena sdružení

2011 Přicházeli k nám klienti z řad dvou klubů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – klubů Úsměv a Velké Meziříčí – pro tyto děti byla vyhrazená tři odpoledne, dvě pro hipoterapii a jedno pro aktivity s využitím koní. Pravidelně také dojížděli klienti z Denního centra Žďár nad Sázavou a děti ze Speciální školy II. ZŠ Žďár nad Sázavou. Individuální klienti k nám dojížděli až ze 40 km vzdálenosti. Zopakovali jsme hiporehabilitační den pro klienty ze Sdružení Nové Město na Moravě. Na dvou jezdeckých akcích jsme uspořádali soutěž Trail handicap pro děti od tří let, jehož se účastnili děti zdravé i děti docházející na hiporehabilitaci.

2012 Ambra je pro děti z Vysočiny v plném nasazení už 10 let. Jak si užili tento jubilejní rok naši klienti? Zahájili jsme pro ně projekt Voltižní kroužek, postavili jsme kolbiště a uspořádali první ročník pestrého dětského dne s koňmi - Černické podkovičky. Od jara do začátku listopadu jsme se věnovali hiporehabilitaci a v našich stájích se zabydlel budoucí nový hiporehabilitační kůň Lucky. Přednášeli jsme o koních a terapii pomocí koní pro rodiče a pedagogy ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem Žďár nad Sázavou a novým 16 dětem poskytli celkem 160 cvičebních jednotek hiporehabilitace.

2013 Běžný rok naší organizace – pravidelná hiporehabilitace pro naše klienty, pomáhali jsme ARPZPD Velké Meziříčí se sbírkou při akci Muzikanti dětem. Uspořádali jsme druhý ročník Černické podkovičky, Loučení s létem a několik dalších neformálních společných akcí s táborákem a soutěžemi. A samozřejmě výcvik nejmenších jezdců a voltiž.

Sledujte nás
na Facebooku


Děkujeme
za podporu!
Žďas, a.s.
www.zdas.cz

Kraj Vysočina
www.kr-vysocina.cz


PKS MONT, a.s. Žďár nad Sázavou
www.pksokna.cz

Český rozhlas Region
region.rozhlas.cz


Staredo Nové Město na Moravě
www.staredo.cz

MUDr. Rohovská

MVDr. Zdeněk Pohanka
www.vetpolna.cz


Nepřehlédněte


Spolupracujeme


Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Velké Meziříčí www.asociacevm.cz

Asociace rodičů a přátel postižených dětí, Žďár nad Sázavou – Klub „Úsměv“ www.asociacezr.cz

Denní stacionář pro mentálně postižené osoby Žďár nad Sázavou

Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou www.spczr.cz

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 www.3zszdar.cz


Zajímavé odkazy


Česká jezdecká federace
www.cjf.cz

Equichannel.cz - nejstarší server o koních www.equichannel.cz

Zajímavé články:

http://www.equichannel.cz/lecba-konmi-5-hipoterapie-pohybova-slozka

http://www.equichannel.cz/lecba-konmi-7-hipoterapie-polohy-na-koni

http://www.equichannel.cz/lecba-konmi-7-hipoterapie-polohy-na-koni

Standardy hiporehabilitace podle ČHS:

http://www.hiporehabilitace-cr.com/co-je-hiporehabilitace/aktivity-s-vyuzitim-koni/standardy-avk/

http://www.hiporehabilitace-cr.com/co-je-hiporehabilitace/hipoterapie/standard-ht/