Co má klient udělat, aby mohl začít docházet na hipoterapii?

1. Individuální klienti

telefonicky nebo e-mailem si dohodnout úvodní schůzku, na které
- se seznámí s areálem, odborným týmem, koňmi a dozví se a na vlastní oči uvidí, jak to tu "chodí"
- přinese doporučení od odborného lékaře na hipoterapii
- na základě diagnózy, časových možností atd. dohodne nejbližší termín jízdy
- vyplní přihlášku k hipoterapii
- je seznámen s bezpečnostními předpisy týkající se pohybu v areálu a podepíše prohlášení o tom, že s nimi byl seznámen

Doporučujeme: telefonovat spíše ráno kolem osmé nebo večer po sedmé hodině, přes den býváme v terénu nebo na jízdárně. Vždy se snažíme maximálně vyjít vstříc časovým možnostem klienta.

2. Skupiny klientů - stacionáře, speciální školy, střediska rané péče

- domluvit si termín a podmínky
- u pravidelné docházky je uzavřena písemná smlouva
- ústně se domlouvají konkrétní termíny

Jaká je provozní doba?

úterý

9,00 - 11,30

16,30 - 18,00

středa

9,00 - 11,30

14,30 - 18,00

čtvrtek

9,30 - 11,00

16,30 - 18,00

pátek

9,30 - 11,00

15,30 - 18:,00

neděle

9,30 - 11,00

-

(V pondělí probíhá nepřímá práce a koně mají volno, v sobotu výcvik a příprava koní pod zkušenými jezdci.)

Ceník pro rok 2010
Individuální hiporehabilitace - 150 Kč za cvičební jednotku
Metoda Charlese Fletchera - 300 Kč za hodinu
Skupinová hiporehabilitace - platí sjednané smluvní ceny s jednotlivými organizacemi pro rok 2010

Jak vypadá areál?
Sdružení AMBRA v současné době provozuje hiporehabilitaci v obci Černá, v areálu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Klub Velké Meziříčí. Na stáj pro 8 koní navazují cesty pro jízdy do terénu, výhodou je krytá osvětlená jízdárna (210 m2). Specialitou této kryté jízdárny jsou malby pohádkových postaviček na stěnách. Venkovní ohrazená jízdárna má travnatý povrch, rozměry 16x70m. K dispozici je také nástupní rampa, venkovní posezení "pod kaštanem" a nádherné okolí na procházky a pobyt v přírodě. V prostorách kanceláře Ambry a místa pro personál ošetřující koně (cca 150 m od stájí), je vytápěná klubovna, soc. zařízení.

Jakým klientům se Ambra nejvíce věnuje?
Převážnou část naší klientely tvoří děti s DMO ve věku od 4 let


O hiporehabilitaci

Hiporehabilitace je vynikající a nejkomplexnější terapie. Spojuje v sobě fyzio-, psycho-, socioterapii, přičemž pořadí je dáno sledovaným cílem. Hiporehabilitace má tři samostatné formy:

Hipoterapie - speciální fyzioterapie pomocí koně. Pomocí senzomotorických impulsů ze hřbetu koně se cíleně působí na klienty s poruchou hybnosti nebo držení těla.

Léčebně pedagogické ježdění - hlavním cílem je podpora sebedůvěry klienta prostřednictvím cvičení odvahy, samostatnosti, obratnosti, nebo naopak při tlumení agresivity a při výchově ke zodpovědnosti a kázni. Léčebně pedagogické ježdění je využíváno u klientů s LMD, s problémy ve výuce, poruchami chování, smyslovými postiženími a u klientů s neurózami a psychózami.
Sportovní a rekreační ježdění handicapovaných a zdravotně oslabených - tato metoda je založena na aktivním ovládnutí koně. Pacient se s ohledem na svůj handicap, za použití speciálních pomůcek či změněné techniky jízdy, učí jezdit na koni a eventuelně se zúčastní sportovních soutěží.

Hipoterapie - 7 nejčastějších otázek

1. Opravdu mohou koně postiženým dětem pomoci, není to jen nějaká móda?
Hiporeterapie je již dlouhá desetiletí využívaná, vědecky ověřená metoda, která má své opodstatnění především u diagnózy dětská mozková obrna, ale s úspěchem se využívá i u různých ortopedických syndromů, u mentálních postižení, roztroušené sklerózy, při duševních chorobách, kombinovaných vad. Při léčbě se uplatňuje třídimezionální pohyb koňského hřbetu, který působí na pacienta zhruba 70 impulsy za minutu. Mechanizmus chůze koně je z fyzikálního hlediska téměř totožný s lidským. Mozek dítěte jedoucího na koni snímá tento mechanizmus chůze a ukládá do paměti. Nerozlišuje, zda impulsy přicházejí od pacienta nebo od koně. Tělo pacienta se od pasu nahoru chová fyziologicky stejně jako při normální chůzi. Důsledkem je vzpřimování, zlepšení koordinace a rovnováhy, prohlubování dechu. Toto vydatné cvičení je provázeno významným faktorem příznivého psychického stavu, který dítě nebo dospělý prožívá v kontaktu s velkým zvířetem. Děti postižené spasticitou svalstva, se již po několika minutách na koni výrazně uvolní. Všichni, kteří přišli s touto metodou do styku, znají důvěrně zkušenost, kdy pokládají na koně dítě jako křečovitě stažený uzlíček svalů a po skončení cvičební jednotky sundavají "hadrovou panenku". U pacientů s ochablými svaly jízda na koni naopak pomáhá k jejich zpevňování.

2. Jak dlouho a jak často děti na koních jezdí?
Hipoterapie je efektivní v případě, že pacient jezdí pravidelně, optimálně 2x týdně. Délka cvičební jednotky je zhruba 20 minut, v některých případech, hlavně zpočátku zařazení hipoterapie, se jezdí méně, některé děti po určité době mohou jezdit déle, obvykle dvojnásobek jedné cvičební jednotky.

3. Není riskantní vozit postižené děti na koních?
Cvičitel nebo trenér (hipolog) zodpovídá za to, že koně mají bezchybnou základní péči, trénink a jsou bez zdravotních problémů. Musí poznat, zda je kůň v daný den v pohodě psychické i fyzické, musí předvídat, kdy je ve výjimečných případech nutné cvičení přerušit. Musí umět koně vést v optimálním tempu. Rozhodující je charakter koně. Vodiči koní jsou zkušení jezdci a děti jsou doprovázeny z jedné nebo z obou stran pomocníky, způsob jištění, délka jízdy a jakákoliv manipulace se děje dle pokynů hipoterapeuta.

4. Jak mají postupovat rodiče, kteří mají zájem se svým dítětem navštěvovat hipoterapii?
Je nutné opatřit si doporučení od odborného lékaře, zpravidla neurologa. Dohodnout si první schůzku v areálu za přítomnosti hipoterapeutky, která se seznámí s dítětem a podle diagnózy rozhodne o způsobu hipoterapie (zda vsedě s oporou nebo vleže…). Také záleží na postoji dítěte ke koním, normální strach se obvykle snadno překoná a většina dětí se na koně velice těší, v některých případech je obava z velkého zvířete nepřekonatelná (výjimečné). Dále je potřeba seznámit se se zásadami bezpečnosti pohybu v areálu, s vhodnou ústrojí dítěte atd. Termíny jízd se domlouvají posléze podle možností rodičů individuálně.

5. Jezdí se i v zimě?
Silný vítr a mráz - tedy zimní období, je zpravidla obdobím, kdy se nejezdí - ani při silné vrstvě oblečení se nedá zabránit, aby dítě na koni netrpělo zimou a terapie by tak ztrácela efekt. Hlavní sezóna hipoterapie je od března do listopadu.

6. Jak se koně pro tento účel vybírají a připravují?
Kůň, který má vozit tělesně nebo mentálně postižené osoby, musí být zdravý, s dobrou mechanikou pohybu, bezvadného charakteru. To je základ. Kůň musí absolvovat základní jezdecký výcvik, být tedy ovladatelný jezdcem ze sedla i ze země, pro hipoterapii se podrobuje i různým cvičením tak, aby se nebál např. obtížnější manipulace s pacientem při nasedání, většího ruchu kolem sebe, aby snesl kontakt více osob z obou stran apod. Režim koní sloužících pro hipoterapii se jinak příliš neliší od režimu sportovních koní. Hiporehabilitace je pro koně psychicky a často i fyzicky náročná práce, zpravidla by kůň neměl jezdit najednou déle než dvě hodiny. Hipolog musí koně dobře znát a vědět, kolik který kůň může absolvovat cvičebních jednotek za sebou, aby byl stále v pohodě. Některý kůň bez problémů chodí 2 hodiny, jiný je perfektní dvě cvičební jednotky a pak potřebuje pauzu. Mimo hipoterapii je potřeba, aby byli koně ježděni zkušenými jezdci. Absolvují skokový trénink, drezúru a jízdy v terénu, mnozí se zúčastňují závodů i na vyšší úrovni. Důležitý je také stájový režim, koně by měli mít možnost sociálního kontaktu s druhými koňmi, chodit pravidelně do výběhu. Cílem je, aby kůň netrpěl nevybitým nadbytkem energie, ale nebyl unavený, aby netrpěl frustrací z izolace a monotónního prostředí, nebyl lekavý, aby věděl, co se od něj při hipoterapii čeká. Správně připravený hipoterapeutický kůň je svěží a pracovitý pod zkušeným jezdcem, klidný, ochotný a soustředěný pod handicapovaným dítětem. Podstatnou otázkou je i váha pacienta - kůň by neměl na hřbetě nést více než 80 kg.

7. Jaké jsou náklady na provozování této služby?
Hipoterapie je náročná jednak z hlediska koní, kteří vyžadují plnou péči a pohyb, i když není sezóna. Náročná je také co do počtu pracovníků - na jedno dítě je potřeba kromě vodiče koně i další pomocníky - minimálně jednoho, hiporehabilitační centrum se tedy opírá i o stálou spolupráci s dobrovolníky. Aktuální rozpočet střediska se 6 koňmi a dvěma placenými pracovníky je 600 tisíc korun na rok.


Metoda hiporehabilitace podle Charlese Fletchera
Michaela Burdová získala v roce 2009 certifikát této metody

Metoda hiporehabilitace podle Charlese Fletchera (USA) je zaměřena především na autismus. Dvouletý výzkum na Univerzitě v Texasu prokázal významné snížení stupně autismu u 35 dětí již po 6 měsících této terapie. Ve Spirithorse centru v Texasu tuto metodu vypracovali na základě nejnovějších výzkumů o autismu a s úspěchem ji zde využívá 400 klientů týdně. Charles Fletcher osobně proškoluje nové instruktory této metody v USA i v Evropě a díky iniciativě občanského sdružení Apolenka Pardubice je od 17. srpna i v České republice 15 certifikovaných instruktorů. "Mě přístup Fletcherovy metody nadchnul, i když jsem si vědoma, že ani ona nedělá zázraky na počkání. Také fakt, že autismus často "nechodí sám", ale dítě má ještě jiné problémy, vyžaduje velký cit od instruktora, hipoterapeuta a samozřejmě od rodičů, aby zvolili správný přístup. Někdy jsou horší dny, někdy lepší. Čekání na sebemenší pokrok může trvat pár minut nebo také rok. Taková je praxe. Podstatné je, že metoda CH.F. staví před dítě, rodiče a instruktora stále nové cíle a každý dosažený stupínek má v sobě potenciál snižovat míru autismu. Vedle autismu je tato metoda s mírnými modifikacemi výborná i pro Downův syndrom a jiné druhy postižení," říká k metodě sama Michaela Burdová.

Využití v našem sdružení
Metoda Charlese Fletchera má v sobě velký potenciál jak pro dítě, tak pro instruktora. Hiporehabilitace ve formě léčebně pedagogicko-psychologického ježdění má tendenci časem sklouznout do zaběhaných kolejí, přichází rutina, pocit provádění prostého hipodromu, což je pro hipologa i pro koně nejkratší cestou k vyhoření a pro klienta se ztrácí přínos. Velice dobře si tuto skutečnost uvědomujeme, proto je pro nás do detailů propracovaná metoda směrovaná na určitý druh postižení vynikající pomůckou. Překážkou je ovšem časová náročnost a abychom zároveň udrželi provoz hipoterapie, budou vyhrazeny na metodu CH.F. dva termíny - pravděpodobně nedělní dopoledne a středeční odpoledne. Dál vše ukáže čas. Rádi bychom se také ucházeli o licenci Spirithorse centra. Tím bychom získali přístup k nejnovějším poznatkům v této oblasti, možnost konzultací, výměny zkušeností.

V čem je tato metoda liší od běžné praxe provádění léčebně-pedagogicko psychologického ježdění (LPPJ ):
1) Podrobná metodika směřovaná pro určitý typ postižení - její úspěšnost je ověřena výzkumy (Spirithorse Centrum úzce spolupracuje se špičkovými neurology a univerzitami v USA i v Evropě), naopak si také nechává vypracovávat studie, jejich výsledky jsou zpětně zakotvené v hiporehabilitaci. Nejpropracovanější metody jsou pro autistické klienty, Downův syndrom.
2) Jedno dítě - jeden proškolený instruktor - zcela individuální přístup.
3) Délka cvičební jednotky je cca jedna hodina - polovina tohoto času je věnována přípravě koně s maximálním zapojením dítěte. S pomocí rodiče a instruktora koně přivede na vodítku, vybere si kartáč na čištění, čistí, vybere a přinese dečku pod sedlo i sedlo (s pomocí), dokáže zapínat s instruktorem podbřišník… každý úkon kolem koní a ježdění, který je využitelný ve prospěch dítěte, se má využít, i kdyby bylo pro instruktora mnohem pohodlnější a rychlejší si koně připravit sám. Navíc si dítě osvojí postup přípravy a přitom má možnost volby - barva kartáče, dečky, kolikrát přejede kartáčem srst atd.
4) Samotná jízda probíhá v sedle, nároky na zapojení vestibulárního systému se tedy zvyšují, u autistů se zohledňuje lepší schopnost obratů proti směru hodinových ručiček - každá ze 76 úrovní je nejprve prováděna na tuto - snadnější stranu.
5) Před dítě lze stavět stále nové úkoly - je vyžadována jeho maximální odezva na pohyb koně, neustále tak posiluje funkci vestibulárního systému. Posílení vestibulárního systému znamená lepší kontrolu svalů, postřeh, prostorovou orientaci, uvědomování si svého těla. Nárůst signálů směřujících do svalů aktivuje i svaly málo nebo vůbec nepoužívané. Výsledkem je větší fyzická i verbální aktivita.
6) Jestliže klient není schopen sedět bez pomoci, nenechává se sedět v asistovaném sedu, ale je přidržován ze země za ramena tak, aby výkyv nebyl větší než cca 3 centimetry. Tak se bude rovnovážný systém rozvíjet a vysílat silnější signály do svalů a chvíle, kdy klient oporu nepotřebuje, se budou prodlužovat.
7) Pokud klient nemluví, připevní se k sedlu nahrávací zařízení.
8) Dítě je jištěné z obou stran nebo jen z pravé strany za kotník.
9) U této metody je spolupráce rodičů podmínkou - rodič je největší odborník na posouzení chování dítěte, na přicházející známky únavy.
10) Metoda zahrnuje 76 úrovní procvičování rytmu a rovnováhy a 18 úrovní ovládání koně. Nácvik ovládání koně se zařadí do cvičební jednotky po zvládnutí 12.úrovně rytmu a rovnováhy (dokáže v tzv. lehkém sedu stát ve třmenech bez držení rukama pod dobu cca 10 vteřin).

Více informací na www.spirithorsetherapy.com

Charles Fletcher působil 50 let v oblasti tréninku sportovních koní a několik let také pracoval v hiporehabilitačních centrech. Pak se rozhodl jít vlastní cestou, hledal metody, jak dětem prostřednictvím koní více pomoci. Spojil své zkušenosti s nejnovějšími poznatky z medicíny a vytvořil ve svém centru vlastní metodu práce s postiženými dětmi. Ve Spirithorse Centru pracují se 400 klienty týdně, je zde zaměstnáno nebo pracuje dobrovolně okolo 20 vyškolených instruktorů, kteří mají k dispozici dostatek vhodných koní a poníků. Jeho práce přináší výsledky a tak jeho motto pod názvem centra "První slovo, první krok" zažilo přes 80 dětí.