Hiporehabilitace jako vynikající
a nejkomplexnější terapie

Hiporehabilitace v sobě spojuje fyzioterapii, psychoterapii a socioterapii, přičemž pořadí je dáno sledovaným cílem. Pro cílenější působení na člověka s postižením se dělí hiporehabilitace na tyto obory:

hipoterapie – náprava funkcí pohybového aparátu
aktivity s využitím koní (AVK, PPK) – pedagogika a sociální práce, psychoterapie pomocí koní
parajezdectví – paravoltiž, paravozatajství, paravytrvalost, paradrezura…

Hiporehabilitaci provádíme formou aktivit s využitím koní (AVK) a psychoterapie pomocí koní (PPK), kde sledujeme pedagogické, psychologické a sociální cíle souběžně s příznivým vlivem jízdy na koni na tělesné zdraví a udržení stavu navozeném pomocí hipoterapie (fyzioterapie pomocí koní).

AVK/PPK jsou vhodné pro uživatele s:
- dyslexií
- ADHD
- Downovým syndromem - výchovnými problémy
- mentální retardací
- autismem
- neurózami
- psychózami
- závislostmi
- sebedestrukcí

- AVK jsou vhodné pro uživatele, pro které již nemá hipoterapie (fyzioterapie pomocí koní) další přínos, protože jejich motorický přínos je ukončen. U zcela imobilních uživatelů (kde již fyzioterapie pomocí koní nemá vliv), jízda vleže na koni kromě psychologicko-kognitivních benefitů pomáhá při zmírnění těchto problémů:

- potíže s odkašláváním po akutní fázi bronchitidy,odstranění sekretu z nosu při chronické rýmě - slabá svalová síla - přirozeným pohybem koňského hřbetu - v poloze na břiše - vibrační masáž na uvolnění hlenů z bronchů - podpora snadnějšího odkašlávání klienta,uvolnění a samovolné odcházení sekretu z nosu

- potíže s trávením,vyprazdňováním (zácpa) - slabá nebo v dané chvíli nulová střevní peristaltika - dopomoc při obnovení nebo podpoře střevní peristaltiky při minimální nebo zcela chybějící mobilitě

- potíže s močením - rotační pohyb pánevních svalů při jízdě na koni v kroku - fyziologické napětí hladkého svalstva,podpora stahů hladkého svalstva pánevního dna,prevence atrofie z nečinnosti (s těmito uživateli pracuje výhradně zdravotnický pracovník s kurzem hipoterapie).

Nabízíme rozmanité aktivity „šité na míru“ každému uživateli našich služeb.
- kontakt s koněm – vodění, hlazení, postrojování, zdobení
- péče o koně
- jízdy v terénu
- voltižní cviky
- jezdecké hry
- základy přirozené komunikace
- hiporehabilitace metodou Charlese Fletchera
- paravoltiž

Hlavním mottem každé lekce je bezpečnost. Tu zajišťují nejen zkušení koně, ale také kvalifikovaný tým, ve kterém nechybí pracovník se zdravotnickým vzděláním a kurzem hipoterapie.

Hiporehabilitace metodou Charlese Fletchera
Tato metoda je velice vhodná a v praxi i vědecky ověřená především pro děti s autismem. Lekce trvá déle, protože zahrnuje zapojení dítěte do přípravy koně. Co tuto metodu charakterizuje?

1) Podrobná metodika směřovaná pro určitý typ postižení - její úspěšnost je ověřena výzkumy (Spirithorse Centrum úzce spolupracuje se špičkovými neurology a univerzitami v USA i v Evropě), naopak si také nechává vypracovávat studie, jejich výsledky jsou zpětně zakotvené v hiporehabilitaci. Nejpropracovanější metody jsou pro autistické klienty, Downův syndrom.

2) Jedno dítě - jeden proškolený instruktor - zcela individuální přístup.

3) Délka cvičební jednotky je cca jedna hodina - polovina tohoto času je věnována přípravě koně s maximálním zapojením dítěte. S pomocí rodiče a instruktora koně přivede na vodítku, vybere si kartáč na čištění, čistí, vybere a přinese dečku pod sedlo i sedlo (s pomocí), dokáže zapínat s instruktorem podbřišník… každý úkon kolem koní a ježdění, který je využitelný ve prospěch dítěte, se má využít, i kdyby bylo pro instruktora mnohem pohodlnější a rychlejší si koně připravit sám. Navíc si dítě osvojí postup přípravy a přitom má možnost volby - barva kartáče, dečky, kolikrát přejede kartáčem srst atd.

4) Samotná jízda probíhá v sedle, nároky na zapojení vestibulárního systému se tedy zvyšují, u autistů se zohledňuje lepší schopnost obratů proti směru hodinových ručiček - každá ze 76 úrovní je nejprve prováděna na tuto - snadnější stranu.

5) Před dítě lze stavět stále nové úkoly - je vyžadována jeho maximální odezva na pohyb koně, neustále tak posiluje funkci vestibulárního systému. Posílení vestibulárního systému znamená lepší kontrolu svalů, postřeh, prostorovou orientaci, uvědomování si svého těla. Nárůst signálů směřujících do svalů aktivuje i svaly málo nebo vůbec nepoužívané. Výsledkem je větší fyzická i verbální aktivita.

6) Jestliže klient není schopen sedět bez pomoci, nenechává se sedět v asistovaném sedu, ale je přidržován ze země za ramena tak, aby výkyv nebyl větší než cca 3 centimetry. Tak se bude rovnovážný systém rozvíjet a vysílat silnější signály do svalů a chvíle, kdy klient oporu nepotřebuje, se budou prodlužovat.

7) Pokud klient nemluví, připevní se k sedlu nahrávací zařízení.

8) Dítě je jištěné z obou stran nebo jen z pravé strany za kotník.

9) U této metody je spolupráce rodičů podmínkou - rodič je největší odborník na posouzení chování dítěte, na přicházející známky únavy.

10) Metoda zahrnuje 76 úrovní procvičování rytmu a rovnováhy a 18 úrovní ovládání koně. Nácvik ovládání koně se zařadí do cvičební jednotky po zvládnutí 12.úrovně rytmu a rovnováhy (dokáže v tzv. lehkém sedu stát ve třmenech bez držení rukama pod dobu cca 10 vteřin).

Více informací na www.spirithorsetherapy.com

Charles Fletcher působil 50 let v oblasti tréninku sportovních koní a několik let také pracoval v hiporehabilitačních centrech. Pak se rozhodl jít vlastní cestou, hledal metody, jak dětem prostřednictvím koní více pomoci. Spojil své zkušenosti s nejnovějšími poznatky z medicíny a vytvořil ve svém centru vlastní metodu práce s postiženými dětmi. Ve Spirithorse Centru pracují se 400 klienty týdně, je zde zaměstnáno nebo pracuje dobrovolně okolo 20 vyškolených instruktorů, kteří mají k dispozici dostatek vhodných koní a poníků. Jeho práce přináší výsledky a tak jeho motto pod názvem centra "První slovo, první krok" zažilo přes 80 dětí.

Certifikát instruktora této metody získala v roce 2009 Ing. Michaela Burdová.

Sledujte nás
na Facebooku


Děkujeme
za podporu!
Žďas, a.s.
www.zdas.cz

Kraj Vysočina
www.kr-vysocina.cz


PKS MONT, a.s. Žďár nad Sázavou
www.pksokna.cz

Český rozhlas Region
region.rozhlas.cz


Staredo Nové Město na Moravě
www.staredo.cz

MUDr. Rohovská

MVDr. Zdeněk Pohanka
www.vetpolna.cz


Nepřehlédněte


Spolupracujeme


Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Velké Meziříčí www.asociacevm.cz

Asociace rodičů a přátel postižených dětí, Žďár nad Sázavou – Klub „Úsměv“ www.asociacezr.cz

Denní stacionář pro mentálně postižené osoby Žďár nad Sázavou

Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou www.spczr.cz

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 www.3zszdar.cz


Zajímavé odkazy


Česká jezdecká federace
www.cjf.cz

Equichannel.cz - nejstarší server o koních www.equichannel.cz

Zajímavé články:

http://www.equichannel.cz/lecba-konmi-5-hipoterapie-pohybova-slozka

http://www.equichannel.cz/lecba-konmi-7-hipoterapie-polohy-na-koni

http://www.equichannel.cz/lecba-konmi-7-hipoterapie-polohy-na-koni

Standardy hiporehabilitace podle ČHS:

http://www.hiporehabilitace-cr.com/co-je-hiporehabilitace/aktivity-s-vyuzitim-koni/standardy-avk/

http://www.hiporehabilitace-cr.com/co-je-hiporehabilitace/hipoterapie/standard-ht/