Sdružení Ambra, z.s.
Sdružení Ambra jsme založili v roce 2002 na podnět rodičů dětí se zdravotním postižením, kteří měli zájem o hiporehabilitaci. Navázali jsme na své bohaté zkušenosti z devadesátých let a vedle sportovních aktivit a trénování nových adeptů jezdectví jsme na Žďársku zahájili pro desítky dětí cestu za zdravím na hřbetě koní.
Účelem a stálou vizí týmu Ambry je zlepšování kvality života osob s postižením prostřednictvím hiporehabilitace a provozování jezdeckých aktivit a sportu se zvláštním zřetelem na výchovu dětí a mládeže prostřednictvím koní.
Jsme členy České jezdecké federace a České hiporehabilitační společnosti.

Naše činnosti
- praktické provádění a rozvoj hiporehabilitace
- výcvik koní pro hiporehabilitaci a sport
- osvěta v oblasti hiporehabilitace
- účast na jezdeckých a parajezdeckých soutěžích
- jezdecké a parajezdecké aktivity
- pořádání jezdeckých akcí s důrazem na integraci osob s postižením
- vzdělávání členů v oblasti hiporehabilitace a přípravy koní

Děkujeme všem, kteří nám v našich aktivitách pomáhají – abychom mohli pomáhat těm, kteří to potřebují, a udrželi veškeré naše aktivity na vysoké úrovni.


Co se u nás děje

Cesta k Mistrovství České republiky v paravoltiži

Ten cíl byl zpočátku hodně vzdálený. Z původního voltižního kroužku otevřeného všem, se však postupně vyčlenila skupina cvičenců s různým zdravotním omezením. Když jsme se začali více zajímat o paravoltiž, bylo jasné, že jako cvičitelky potřebujeme odborně postrčit a ve dvou jsme nakonec vyrazily do Prahy na seminář v JK Počin Praha. Tam se nás velmi pěkně ujala zkušená lektorka Nora Hořická a získaly jsme představu, jak trénovat paravoltiž. Protože bylo jasné, že nás čeká hodně práce, získáváním dalších informací a vzděláváním byla pověřena cvičitelka Anna Pohanková a o přípravu koní a vedení koní při tréninku se starala Michaela Burdová. Velkou motivací se stala i podpora paravoltiže Krajem Vysočina, kde jsme získali grant ve výši 15tisíc korun a po dokončení projektu Paravoltiž v roce 2015 se nám část peněz z uhrazených nákladů vrátí.

Podpořil Kraj Vysočina

Děti cvičily pilně nejen v tělocvičně a na koni, ale ve třech domácnostech přibyl do obývacích místností trenažer. A tak se pilně cvičilo, kde se dalo a příprava i objíždění všech závodů a akcí se vyplatila. Na Mistrovství ČR v paravoltiži se kvalifikovaly 4 cvičenky. Nakonec z rodinných důvodů dvě odstoupily a do Brna odjela Lucie Pohanková a Lenka Rychtecká, na rámcovou barelovou soutěž David Pohanka. Lucie Pohanková získala v kategorii TH1 (těžký handicap) stříbrnou medaili, Lenka Rychtecká se v nejobsazenější kategorii LH (lehký handicap) prosadila na 5.místě. David Pohanka na barelech vybojoval 2. místo.

Reportáž o „mistráku“ najdete na http://www.equichannel.cz/15-mistrovstvi-cr-v-paravo..... , a také se můžete podívat na televizní záznam, kde zazní jméno naší cvičenky i spolku na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10........


Paravozatajství

Ani jsme nečekali, že se nám povede získat vozík a postroj pro naši poničku, ale nakonec jsme získali prostřednictvím Farnosti Radešínská Svratka a Olešná na provoz hiporehabilitace a paravozatajství finanční dar. Nákup vozíku a postroje po pečlivém výběru následovaly a absolvovali jsme první krůčky paravozatajství . Pony Čiperka se s novou úlohou vypořádala dobře, sice nás čeká ještě hodně trénování, ale už si jízdu vyzkoušela první paravozatajkyně (a nově také paravoltižérka) Lída Kujalová.

Černická podkovička

V.ročník oblíbeného zápolení dětí na koních i vedle koní uzavřel intenzivní hiporehabilitační týden, ve kterém se jezdilo hlavně do terénu a do stále vylepšovaného pohádkového lesíka, s některými dětmi jsme trénovali na hlavní soutěž podkovičky – Trail handicap. Podkovička se vydařila, úspěch sklidila i ukázka paravoltiže, což je jeden z našich hlavních projektů, který byl letos podpořený Krajem Vysočina. Trail-handicapu se zúčastnilo 22 dětí. Nechyběla ani soutěž o Koňského sympaťáka, tentokrát Gamblera z trůnu sesadil Dinno, ale i bělouš Argie a Čiperka dostali dost hlasů.

Černické čarodějničky

Myslím, že tahle akce nebyla rozhodně první a v dalším ročníku se dá očekávat přílet mnoha dalších malých čarodějnic a čarodějů z okolí. Někteří přijedou na svých kouzelných ořích.

Co se nám podařilo
realizovat v roce 2015?

Projekt Koně nás učí být lepšími lidmi (s podporou Města Žďár nad Sázavou)
Hiporehabilitace probíhala průběžně od konce března do poloviny listopadu
Uspořádali jsme již IV. ročník Černické podkovičky
Proběhl intenzivní týden hiporehabilitace,setkal se s velkým ohlasem
Děti si zajezdily a plnily úkoly v první verzi pohádkového lesa
Uživatelé Denního stacionáře Žďár nad Sázavou získali za nové znalosti a dovednosti Bronzové podkovičky
Získali jsme novou rampu (děkujeme firmě Rychtecký z Bohdalova)
Ve stáji přibyla ponička Čiperka a ročka plemene Shagya arab Haša
Získali jsme trenažer na voltiž a paravoltiž
Částečně jsme doplnili výstroj pro koně
Voltižní a paravoltižní kroužek běžel průběžně o nedělích
Vzdělávali jsme se – kurz instruktora AVK, kurz přirozené komunikace, kurz rehabilitace, paravoltižní workshop, seminář o účetnictví NNO – novinky

Náš účet: 215 826 045/0300 (Poštovní spořitelna)ZDE KLIKNĚTE PRO STARŠÍ AKTUALITY

Sledujte nás
na Facebooku


Děkujeme
za podporu!
Žďas, a.s.
www.zdas.cz

Kraj Vysočina
www.kr-vysocina.cz


PKS MONT, a.s. Žďár nad Sázavou
www.pksokna.cz

Český rozhlas Region
region.rozhlas.cz


Staredo Nové Město na Moravě
www.staredo.cz

MUDr. Rohovská

MVDr. Zdeněk Pohanka
www.vetpolna.cz


Nepřehlédněte


Spolupracujeme


Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Velké Meziříčí www.asociacevm.cz

Asociace rodičů a přátel postižených dětí, Žďár nad Sázavou – Klub „Úsměv“ www.asociacezr.cz

Denní stacionář pro mentálně postižené osoby Žďár nad Sázavou

Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou www.spczr.cz

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 www.3zszdar.cz


Zajímavé odkazy


Česká jezdecká federace
www.cjf.cz

Equichannel.cz - nejstarší server o koních www.equichannel.cz

Zajímavé články:

http://www.equichannel.cz/lecba-konmi-5-hipoterapie-pohybova-slozka

http://www.equichannel.cz/lecba-konmi-7-hipoterapie-polohy-na-koni

http://www.equichannel.cz/lecba-konmi-7-hipoterapie-polohy-na-koni

Standardy hiporehabilitace podle ČHS:

http://www.hiporehabilitace-cr.com/co-je-hiporehabilitace/aktivity-s-vyuzitim-koni/standardy-avk/

http://www.hiporehabilitace-cr.com/co-je-hiporehabilitace/hipoterapie/standard-ht/